Regulament privind utilizarea Portalului www.cautabirouri.ro

§1 Dispoziţii generale

1.1 Acest document, denumit în continuare „Regulament”, stabileşte termenii și condițiile de utilizare ale resurselor Portalului de imobiliare www.cautabirouri.ro.
1.2 Termenii utilizați în acest Regulament trebuie înțeleşi după cum urmează:
– Compania - S.C. IO Partners S.R.L., cu sediul social în Calea Serban Voda nr. 33, Central Park, clădirea E, et. 2, sector 4, Bucureşti, este proprietarul Portalului www.cautabirouri.ro.
– Portalul - website-ul de internet www.cautabirouri.ro.
– Utilizatorul - o entitate care utilizează resursele Portalului.
1.3 Fiecare Utilizator care decide să utilizeze resursele Portalului declară că a citit Regulamentul și acceptă conținutul acestuia.

§2 Reguli de utilizare a resurselor Portalului

2.1 Utilizarea resurselor Portalul este gratuită. Cu toate acestea, folosirea anumitor resurse ale Portalului necesită o înregistrare prealabilă.
2.2 Numai utilizatorii care folosesc resursele Portalului în scopul afacerilor, se pot înregistra, și anume: persoanele care furnizează adresele de e-mail de serviciu, atribuite de compania în cadrul căreia activează. Utilizatorii care nu utilizează adresele de serviciu se pot înregistra numai după ce au obținut acordul de la administratorul Portalului.
Nu există posibilitatea creării unui cont de Utilizator folosind o adresa de e-mail înregistrată pe un domeniu gratuit de internet, nici de către angajații firmelor concurente, în special cele care activează în domeniul imobiliar (de orice tip), management imobiliar şi cele care oferă servicii de consultanță imobiliară. Administratorul are dreptul de a suspenda în orice moment un cont, în cazul în care există prezumpția justificată că Utilizatorul foloseşte informaţiile conținute în Portal într-o activitate care are legătură cu domeniile amintite mai sus.
2.3 Înregistrarea este gratuită și constă în completarea și trimiterea unui formular. Următoarele informaţii ar trebui să fie introduse în formular: numele şi prenumele Utilizatorului, numele și adresa companiei, adresa de e-mail de serviciu (de companie) și numărul de telefon de serviciu.
2.4 Utilizarea resurselor Portalului nu înseamnă dobândirea niciunui drept de autor al Utilizatorului asupra materialelor conținute de acesta. Utilizatorul poate folosi aceste materiale numai în măsura permisă de prevederile Legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe din 14 martie 1996.
2.5 Compania verifică cu precauţia cuvenită toate informaţiile conţinute pe Portal, cu toate acestea, datele pot să nu fie conforme cu realitatea. Compania nu are răspundere legală pentru corectitudinea și veridicitatea datelor furnizate de terţe părţi, conţinute în Portal. Utilizatorul trebuie să verifice informaţiile înainte de a lua decizii care pot influenţa buna desfăşurare a activităţii sale.
2.6 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice întreruperi în accesul la resursele Portalului. Compania va fi autorizată să suspende funcționarea Portalului în orice moment, nefiind necesară anunţarea în prealabil a utilizatorilor asupra motivului unei astfel de decizii.
2.7 Compania, în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, este autorizată să încredințeze dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor partenerilor săi de afaceri.
2.8 Website-ul www.cautabirouri.ro a fost testat pentru funcționarea corespunzătoare și afișarea în majoritatea browser-elor de internet disponibile pe piață în prezent:

  • Mozilla Firefox >= 3.5.3
  • Opera 9 și 10
  • Google Chrome
  • Apple Safari 4
  • Microsoft Internet Explorer >= 7
  • Microsoft Internet Explorer 6 (erori minore pot apărea în afișarea anumitor elemente)

Pot apărea erori de afișare a paginii în versiunile mai vechi de browser-e. Din acest motiv, precum și luând în considerare măsurile de creștere a securității, recomandăm ca Utilizatorii să își actualizeze browser-ele lor la ultima versiune.

§3 Drepturile și obligațiile Utilizatorului

3.1 La finalizarea procesului de înregistrare, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, în conformitate cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal din data de 8 iulie 2011.
3.2 Utilizatorul are dreptul de a modifica datele personale în orice moment. La solicitarea utilizatorului adresată prin email, administratorul poate corecta datele introduse de Utilizator, precum și dezactivarea contului creat de Utilizator pe Portal. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului înregistrat se vor şterge din baza de date a Portalului.
3.3 În cazul în care, urmare a încălcării de către Utilizator a termenilor și condițiilor prevăzute în Regulament, rezultă daune cauzate unei terțe părţi, Utilizatorul este obligat să acopere prejudiciul.

§4 Drepturile şi obligaţiile Companiei

4.1 Compania se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Datele vor fi prelucrate numai în cadrul activităților economice ale Companiei cu privire la ofertele disponibile pe Portalul www.cautabirouri.ro.
4.2 Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau dezactiva contul Utilizatorului fără precizarea motivelor unei astfel de decizii.
4.3 Compania își rezervă dreptul de a acorda drepturi speciale unor Utilizatori selectaţi (clienţii VIP) cu privire la nivelul de acces asupra resurselor acestui Portal. Compania își rezervă, de asemenea, dreptul de a revoca drepturile speciale acordate Utilizatorului, fără precizarea motivelor.
4.4 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice actiuni întreprinse sau decizii luate de Utilizator în ceea ce privește utilizarea Portalului, și pentru orice alte consecințe ale folosirii de către Utilizator a informațiilor obținute prin intermediul Portalului.
4.5 Compania nu va fi răspunzătoare din punct de vedere legal pentru orice limitări de natura tehnică sau alt tip de întreruperi generate în afara controlului Companiei, care fac imposibilă sau dificilă utilizarea Portalului.
4.6 În timpul furnizării serviciilor, Compania poate contacta Utilizatorul prin telefon sau e-mail, utilizând asistenţa partenerilor de afaceri care colaborează cu aceasta, aceştia din urmă fiind autorizaţi să contacteze direct Utilizatorul.
4.7 Posibilitatea furnizării către Companie a conținutului de natură ilegală este exclusă.

§5 Dispoziții finale

5.1 Compania își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul în orice moment, prin publicarea modificărilor pe acest website. Orice modificare a Regulamentului intră în vigoare la data publicării acesteia.
5.2 În cazul unei modificări a Regulamentului acestui Portal, utilizatorul este obligat să accepte noile reglementări prevăzute în Regulament înainte de a începe utilizarea Portalului. Neacceptarea noilor reglementări va conduce automat la suspendarea contului Utilizatorului.
5.3 Se aplică prevederile relevante ale dreptului român în cazurile care nu sunt reglementate în prezentul document.
5.4 Procedura soluţionării reclamaţiilor constă în furnizarea de către Companie a explicațiilor trimise Utilizatorului pe adresa acestuia de e-mail, ca răspuns la reclamaţia completată cu privire la furnizarea serviciul electronic. Explicația ar trebui să fie furnizată în termen de cel mult 36 de ore de la momentul trimiterii notificării.

Formular de contact

Completati formularul

*
*
*
*